İnsan Resurslarının
İdarə edilməsi Sistemi

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə proqram təminatı hər hansısa bir işçi heyətin idarə edilməsi işinin avtomatlaşdırılması və daha rahat təşkil edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sistem təşkilati strukturunun və ştat cədvəllərinin yaradılmasını və yenilənməsini təmin edir. İşçi heyətinin bütün məlumatların, iş müddəti ərzində, qazandıqları mükafat, tənbeh və dövlət təltifləri, əməkdaşlar üzrə məzuniyyət cədvəllərinin, ezamiyyət və icazə sorğuların işlənməsini, iş qrafiklərinin və iş şaatların uçotu haqda məlumatların saxlanmasını, yenilənməsini və müxtəlif növ hesabatların qısa zamanda əldə etmək imkanları verən web interfeysli proqram təminatıdır.

Daha ətraflı