09.02.2018

Bakı Mühəndislər
Universiteti

Bakı Mühəndislər <br/> Universiteti

Bakı Mühəndislər Universitetinin rəhbərliyinə ATL Tech şirkəti ilə görüş ərzində xoş münasibətə görə təşəkkürümüzü bildiririk.