PORTEM

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə proqram təminatı hər hansı bir işçi heyətinin idarə edilməsi işinin avtomatlaşdırılması və daha rahat təşkil edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sistem təşkilati strukturun və ştat cədvəllərin yaradılmasını və yenilənməsini təmin edir. Bu, işçi heyəti haqda bütün məlumatların, iş müddəti ərzində qazandıqları mükafat, tənbeh və dövlət təltifləri, əməkdaşlar üzrə məzuniyyət cədvəllərinin, ezamiyyət və icazə sorğularının işlənməsi, iş qrafiklərinin və iş saatlarının uçotu haqda məlumatların saxlanması, yenilənməsini və müxtəlif növ hesabatların qısa zamanda əldə edilməsi imkanlarını yaradan web interfeysli proqram təminatıdır.