Texnoloji
konsaltinq

İstənilən müasir biznesin müvəffəqiyyəti informasiya sisteminin düzgün seçimindən və onun işinin sabitliyindən asılıdır. Biz sizə, biznesin tələblərinə maksimal uyğun olan və bazarda şirkətin rəqabət davamlılığını təmin edən IT sistemini seçməkdə kömək edəcəyik. Şirkətimiz kompleksli və strateji IT konsaltinqi həyata keçirir.

Müəssisənin arxitekturası

Maneələrin aradan qaldırılması və sistemin ölçülə bilməsinə şərait yaratmaq üçün İT arxitekturanıza baxış keçirir və onu qiymətləndiririk. Bu məqsədlə, sizə ən uyğun gələn alətlər və platformaları seçirik. Nəticə etibarilə, İT xərcləriniz azalır və gəlirləriniz artır.

Klaud konsaltinq nəticələrinin ölçülməsi

Biz proqram təminatının sistem ehtiyatlarından necə effektiv istifadə etdiyini və hər bir funksiya üzərində nə qədər vaxt sərf etdiyini təhlil etdikcə siz öz məhsulunuzun icra səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə praqmatik tövsiyələr əldə edirsiniz.