Product Manager üçün 5 əsas qayda

Eqonu öldür Product Managerin digər rollara nisbətən daha artıq öhdəlikləri olur. Öhdəliklər özü ilə birgə məsuliyyət də gətirir. Bu isə öz növbəsində neqativ məqamlara. Çünki gənc PM qarşısına çox böyük və uzaq məqsədlər qoyur. Onlara çatmadıqda isə emosional və psixoloji əziyyət çəkməyə başlayır.

Yeni layihə ideyanız var? Gəlin, müzakirə edək!